inwestuj w myślenie - zaoszczędzisz w budowie

Budynki mieszkalne

Projektujemy budynki mieszkalne wielorodzinne, jednorodzinne, łącząc funkcjonalność, ergonomię, estetykę, bezpieczeństwo, energooszczędność, adaptacyjność, dostępność.

Budynki usługowe

Tworzymy budynki komercyjne, usługowe, usługowo-mieszkalne, handlowe, żłobki, przedszkola, które spełniają wszelkie potrzeby oraz oczekiwania inwestora.

Budynki medyczne

Projektujemy obiekty medyczne, hospicjum, ZOL, przychodnie NZOZ, ośrodki zdrowia, poradnie, centra diagnostyczne domy opieki apteki oraz gabinety lekarskie.

Budynki biurowe

Projektujemy komercyjne budynki biurowo-handlowe, magazynowe zgodnie z aktualnymi przepisami, uwzględniając potrzeby przyszłych użytkowników.

Aranżacja wnętrz

Kreujemy wnętrza przyjazne, estetyczne, harmonijne, w których czujemy się dobrze. Poprawiamy energetykę wnętrza, funkcjonalność oraz ergonomiczność.

KREOWANIE POZYTYWNEJ PRZESTRZENI I FUNKCJONALNEGO WNĘTRZA

Upewnij się, że wszystkie usługi,
których potrzebujesz,
są w naszej ofercie: 

 

 • BADANIA GRUNTU
 • NADZÓR AUTORSKI
 • NADZÓR INWESTORSKI
 • PROJEKTY BUDOWLANE
 • PROJEKTY WYKONAWCZE
 • PROJEKTY INDYWIDUALNE
 • PROJEKTY ARCHITEKTONICZNE
 • WNIOSKI – WARUNKI ZABUDOWY
 • ADAPTACJA PROJEKTU TYPOWEGO
 • MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
 • ANALIZA CHŁONNOŚCI DZIAŁKI INWESTYCYJNEJ
 • PROJEKTY TECHNOLOGII LOKALÓW USŁUGOWYCH
 • INWENTARYZACJE ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE
 • PROJEKTY BUDOWLANE DO POZWOLENIA NA BUDOWĘ

Program funkcjonalny

Na pierwszym spotkaniu z klientem poznajemy jego energię, oczekiwania, potrzeby i wymagania. Dobry program funkcjonalny pozwala przygotować nam projekt koncepcyjny spełniający marzenia inwestora.

Projekty techniczne

Projekty techniczne uwzględniają nowoczesne rozwiązania, estetykę, budżet inwestora, aktualne przepisy, są wykonywane przez osoby posiadające uprawnienia sanitarne, elektryczne, architektoniczne, konstrukcyjne.

Aranżacje wnętrz

Kreujemy estetyczną i funkcjonalną przestrzeń o pozytywnej energii, która pozwoli realizować oczekiwania, marzenia i potrzeby jej użytkowników. Projektując wnętrza komercyjne spełniamy wytyczne rzeczoznawców.

Projekt architektoniczny

Projekt architektoniczny tworzy zespół architektów uwzględniających aktualne przepisy, funkcjonalność, marzenia i potrzeby inwestora. Wszystkie projekty wykonujemy w 3D, z możliwością wirtualnych spacerów.

Projekty budowlane

Przygotowujemy niezbędne dokumenty jak: warunki przyłączenia do sieci, warunki zabudowy, badania gruntu, mapy do celów projektowych. Składamy kompletną dokumentację do pozwolenia na budowę.

DOBRY PROJEKT
PODSTAWĄ FUNKCJONALNEGO WNĘTRZA

PROJEKTY ARCHITEKTONICZNE ARANŻACJA WNĘTRZ

ANALIZA CHŁONNOŚCI DZIAŁKI INWESTYCYJNEJ

 • analiza Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
 • analiza warunków zabudowy
 • przygotowanie wniosku o warunki zabudowy, jeżeli nie ma MPZP
 • opis proponowanej zabudowy
 • przeliczenie maksymalnej powierzchni PUM, PUU lub GLA
 • graficzne przedstawienie możliwości zabudowy terenu działki

PROJEKTY ARCHITEKTONICZNE

 • przygotowanie 2-3 koncepcji projektowej
 • projekt architektoniczno-budowlany (PAB) zaakceptowanej wcześniej koncepcji
 • projekt zagospodarowania terenu (PZT)

PROJEKTY BUDOWLANE

 • przygotowanie 2-3 koncepcji projektowej
 • projekt architektoniczno-budowlany (PAB) zaakceptowanej wcześniej koncepcji
 • projekt zagospodarowania terenu (PZT)
 • załączniki formalno-prawne niezbędne do pozwolenia na budowę
 • projektowana charakterystyka energetyczna budynku;
 • opracowanie BIOZ
 • przygotowanie wniosków, uzgodnień, dokumentacji do pozwolenie na budowę
 • reprezentowanie Inwestora w urzędzie (pełnomocnictwo)
 • projekt techniczny (PT) w tym projekty branżowe:
 • projekt konstrukcyjny
 • projekt sanitarny (wod-kan, c.o.)
 • projekt elektryczny (punkty el.)

ARANŻACJE WNĘTRZ

 • inwentaryzacja;
 • 2-3 propozycje układów funkcjonalnych,
 • rozmieszczenie ścian działowych i mebli,
 • rysunki rozmieszczenia punktów oświetleniowych, włączników oraz gniazd wtykowych, punktów c.o., wod. kan.;
 • wizualizacje przestrzenne wnętrza (widoki 3D) z propozycją kolorystyczną wybranych pomieszczeń;

ADAPTACJA PROJEKTU TYPOWEGO

 • sporządzenie projektu zagospodarowania terenu na mapie do celów projektowych
 • adaptacja rysunków w zakresie architektury oraz projektów technicznych
 • przygotowanie wniosków potrzebnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę